TH | EN
กลุ่มงานบริการ
  ให้บริการสกัดสารสำคัญด้วยเครื่อง Supercritical Fluid Extraction (SFE) และควบคุมคุณภาพสารสำคัญด้วยเครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography)และวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยด้วย GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคาได้ที่ siritip@originplant.co.th

Process
เครื่องสกัดโดยใช้หลักการ Supercritical fluid extraction (SFE)
SFE คือการใช้ของไหลยิ่งยวด ในการสกัดสาร  จากวัตถุดิบที่สนใจ  ซึ่งของไหลเกิดจากการเพิ่มความดัน  และอุณหภูมิเกินจุดวิกฤต (critical point) สารจะประพฤติตัวเป็นของไหล
Product & Services
- ให้บริการสกัดสารสำคัญ ด้วย Supercritical Fluid Extraction (SFE)
- ให้บริการตรวจหาปริมาณสารสำคัญด้วย HPLC (ได้ผลภายใน 7 วันทำการ)
- ให้บริการสกัดสารสำคัญด้วยเครื่องสกัดแบบใช้ Alcohol และน้ำ ( Decoction )
News & Activities
กวาวเครือขาว
วิจัยพบ "กวาวเครือขาว" ใช้เป็น ฮอร์โมน ทดแทนให้สตรีวัยทองได้ แถมช่วยทำให้ช่องคลอดไม่แห้ง ทำให้หญิงวัยทองสามารถ มีอารมณ์ทางเพศ กลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง  แต่ห้ามทานติดต่อกันนานเกิน 2 ปี