TH | EN
กลุ่มอื่น ๆ

เมล็ดกาแฟไม่มีคาเฟอีน (Decaffeinate coffee beans)

วิธีการสกัด :การสกัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เอกสาร : MSDS, Specification,Medicinal Plant information, HPLC
ขนาดบรรจุ : 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg ,100 kg
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..น้ำมันเมล็ดกาแฟ (Coffee bean oil)

วิธีการสกัด :การสกัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เอกสาร : MSDS, Specification,Medicinal Plant information, HPLC
ขนาดบรรจุ : 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg ,100 kg
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..น้ำหอมดอกมะลิ (Jasminum sambac)

วิธีการสกัด :การสกัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เอกสาร : MSDS, Specification,Medicinal Plant information, GCMS
ขนาดบรรจุ : 100 mL , 500 mL , 1,000 mL
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..น้ำหอมดอกลีลาวดี (Plumeria alba L.)

วิธีการสกัด :การสกัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เอกสาร : MSDS, Specification,Medicinal Plant information, GCMS
ขนาดบรรจุ : 100 mL , 500 mL , 1,000 mL
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
Process
เครื่องสกัดโดยใช้หลักการ Supercritical fluid extraction (SFE)
SFE คือการใช้ของไหลยิ่งยวด ในการสกัดสาร  จากวัตถุดิบที่สนใจ  ซึ่งของไหลเกิดจากการเพิ่มความดัน  และอุณหภูมิเกินจุดวิกฤต (critical point) สารจะประพฤติตัวเป็นของไหล
Product & Services
- ให้บริการสกัดสารสำคัญ ด้วย Supercritical Fluid Extraction (SFE)
- ให้บริการตรวจหาปริมาณสารสำคัญด้วย HPLC (ได้ผลภายใน 7 วันทำการ)
- ให้บริการสกัดสารสำคัญด้วยเครื่องสกัดแบบใช้ Alcohol และน้ำ ( Decoction )
News & Activities
กวาวเครือขาว
วิจัยพบ "กวาวเครือขาว" ใช้เป็น ฮอร์โมน ทดแทนให้สตรีวัยทองได้ แถมช่วยทำให้ช่องคลอดไม่แห้ง ทำให้หญิงวัยทองสามารถ มีอารมณ์ทางเพศ กลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง  แต่ห้ามทานติดต่อกันนานเกิน 2 ปี