TH | EN

กระบวนการผลิตเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้นของวัตถุดิบ
เมื่อได้วัตถุดิบตามต้องการแล้วจึงนำเข้าสู่กระบานการสกัด การสกัดหลายวิธีใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ บางวิธีใช้ความร้อนสูงในการสกัด ก่อให้เกิดความเป็นพิษผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจากการตกค้างของตัวทำละลายอินทรีย์ หรือเกิดการสลายตัวของสารสำคัญเนื่องจากการใช้ความร้อนสูง เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทางบริษัทจึงใช้เทคนิคการสกัดที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือการสกัดโดยใช้เครื่องสกัด Supercritical Fluid Extraction หรือ SFE

การสกัดเริ่มจากการนำวัตถุดิบที่มีขนาดอนุภาคที่เหมาะสม บรรจุลงในถังสกัดของเครื่อง supercritical fluid extractor ทำการปรับความดันและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้น และสูงเกินจุดวิกฤตของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือตัวทำละลายอื่นที่ใช้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือตัวทำละลายอื่นที่ใช้จะกลายเป็นของไหลยิ่งยวด วิธีนี้สามารถเพิ่มความสามารถในการสกัดได้ โดยเพิ่มตัวทำละลายร่วมลงไป จากนั้นจึงไขสารสกัดออกที่เวลาต่างๆ บางครั้งหากใช้ตัวทำละลายร่วมในกระบวนการสกัด สารสกัดที่ได้จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศ (rotary evaporator) และเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier)

จากนั้นควบคุมคุณภาพสารสกัดด้วย HPLC (High Performance Liquid Chromatography), TLC (Thin Layer Chromatography) และ GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

Process
เครื่องสกัดโดยใช้หลักการ Supercritical fluid extraction (SFE)
SFE คือการใช้ของไหลยิ่งยวด ในการสกัดสาร  จากวัตถุดิบที่สนใจ  ซึ่งของไหลเกิดจากการเพิ่มความดัน  และอุณหภูมิเกินจุดวิกฤต (critical point) สารจะประพฤติตัวเป็นของไหล
Product & Services
- ให้บริการสกัดสารสำคัญ ด้วย Supercritical Fluid Extraction (SFE)
- ให้บริการตรวจหาปริมาณสารสำคัญด้วย HPLC (ได้ผลภายใน 7 วันทำการ)
- ให้บริการสกัดสารสำคัญด้วยเครื่องสกัดแบบใช้ Alcohol และน้ำ ( Decoction )
News & Activities
กวาวเครือขาว
วิจัยพบ "กวาวเครือขาว" ใช้เป็น ฮอร์โมน ทดแทนให้สตรีวัยทองได้ แถมช่วยทำให้ช่องคลอดไม่แห้ง ทำให้หญิงวัยทองสามารถ มีอารมณ์ทางเพศ กลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง  แต่ห้ามทานติดต่อกันนานเกิน 2 ปี