TH | EN
ฝากประวัติสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการ :  1
2
เงินเดือน :
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ :
นามสกุล :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
   
เชื้อชาติ :
สัญชาติ :
ศาสนา :
เพศ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
วิชาโท :
สำเร็จการศึกษา เดือน/ปี :
เกรดเฉลี่ย :
ประวัติการทำงาน
สถานที่ทำงาน (ปัจจุบัน):
เบอร์โทรศัพท์ :
ตั้งอยู่ที่ :
วันที่เริ่มต้นทำงาน :
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
ความสามารถ
ความสามารถทางด้านภาษา :
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถพิเศษ :
อื่นๆ :
Process
เครื่องสกัดโดยใช้หลักการ Supercritical fluid extraction (SFE)
SFE คือการใช้ของไหลยิ่งยวด ในการสกัดสาร  จากวัตถุดิบที่สนใจ  ซึ่งของไหลเกิดจากการเพิ่มความดัน  และอุณหภูมิเกินจุดวิกฤต (critical point) สารจะประพฤติตัวเป็นของไหล
Product & Services
- ให้บริการสกัดสารสำคัญ ด้วย Supercritical Fluid Extraction (SFE)
- ให้บริการตรวจหาปริมาณสารสำคัญด้วย HPLC (ได้ผลภายใน 7 วันทำการ)
- ให้บริการสกัดสารสำคัญด้วยเครื่องสกัดแบบใช้ Alcohol และน้ำ ( Decoction )
News & Activities
กวาวเครือขาว
วิจัยพบ "กวาวเครือขาว" ใช้เป็น ฮอร์โมน ทดแทนให้สตรีวัยทองได้ แถมช่วยทำให้ช่องคลอดไม่แห้ง ทำให้หญิงวัยทองสามารถ มีอารมณ์ทางเพศ กลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง  แต่ห้ามทานติดต่อกันนานเกิน 2 ปี