TH | EN
ประวัติ การก่อตั้งบริษัทฯ
     กว่า 20 ปีที่ผ่านมา พ.อ น.พ ณรัฐ กันตาคม ได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทางด้านการแพทย์มาโดยตลอด เป็นการออกตรวจรักษาผู้ป่วยตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดสมอง) และได้รับเกีรยติให้บริหารโรงพยาบาล อันเป็นการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมาย และด้วยแรงบันดาลใจที่มีความคิดต่อยอดต่อไปที่ต้องการสรรหาสิ่งดีดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สังคม ประเทศ ในมิติที่กว้างขึ้นไปอีก จึงได้ตัดสินใจรวมทีมงานมืออาชีพในการก่อตั้งบริษัท ออริจิน แพลนท์ จำกัด ขึ้นในที่สุด
     ปีพ.ศ 2553 ก่อตั้งบริษัท ออริจินแพลนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 9/9/53 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000บาท วางแผนการทำงานทุกๆด้าน พร้อมการสร้างทีมงานมืออาชีพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ (กำหนดนโยบาย และตรวจสอบ) ทีมเภสัชกร(ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ทีมขายและการตลาด(ทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์) ทีมผลิต(ประกอบด้วยผู้ชำนานการวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ) ทีมที่ปรึกษา(ประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตาม มหาวิทยาลัยทั่งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด)จำนวนมาก
ปีพ.ศ. 2554 การเตรียมเครื่องจักรในการผลิตประเภทต่างๆ ดังนี้
   1. เครื่องผลิตสารสกัดแบบ SFE (Supercritical Fluid Extraction)
   2. เครื่องผลิตสารสกัดแบบ (Spray Drier/ Freeze Drier)
   3. เครื่องแยกน้ำจากสารสกัด แบบสุญญากาศ (Rotary Evaporator)
   4. เครื่องสกัดโดยใช้ แอลกอฮอล์ และน้ำ (Alcohol & Water Extraction)
   5. ตู้อบฆ่าเชื้อแบบ (Hot air oven & Ethylene gas tank)
   6. เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ แบบสุญญากาศ (Vacuum Packing Machine)
   7. เครื่องตรวจสอบคุณภาพสารสกัด HPLC (High Performance Liquid Chromatography) เป็นต้น
   การเริ่มผลิตสารสกัดประเภทต่างๆ ออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สารสกัดสมุนไพรกวาวเครือขาว, กวาวเครือแดง, รากปลาไหลเผือก ด้วยกรรมวิธีแบบ SFE สารสกัดน้ำมันดอกมะลิ, สารสกัดคาเฟอีนจากเมล็ดกาแฟ ในประเทศไทย และอื่นๆอีกมากมาย
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เราเป็นโรงงานผู้ผลิตสารสกัดสมุนไพรไทยที่ได้รับมาตรฐาน และการรับรองจากสถาบันต่างๆ เช่น GMP HACCP HALAL
2. เราเป็นโรงงานที่ผลิตสารสกัดประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องสกัดแบบเอสเอฟอี (SFE) เครื่องตรวจสอบคุณภาพสารสกัด HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
3. การลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตสินค้าสามารถนำต่อยอดในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้ภายในประเทศ
4. การลดการนำเข้าสารสกัดที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ
5. เพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังต่างประเทศ จากพืชสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้เฉพาะ ในประ เทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น
6. การสร้างโอกาสและทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยประเภทต่างๆ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง ราคาที่จับต้องได้
7. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ที่มีคุณภาพและรับซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรชุมชน จากทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
8. การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรโดยรวม
9. การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศ ที่มีสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง เป็นต้น

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ปี 2555 ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Limited. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรองฮาลาล สินค้าจำนวน 84 รายการ จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
Process
เครื่องสกัดโดยใช้หลักการ Supercritical fluid extraction (SFE)
SFE คือการใช้ของไหลยิ่งยวด ในการสกัดสาร  จากวัตถุดิบที่สนใจ  ซึ่งของไหลเกิดจากการเพิ่มความดัน  และอุณหภูมิเกินจุดวิกฤต (critical point) สารจะประพฤติตัวเป็นของไหล
Product & Services
- ให้บริการสกัดสารสำคัญ ด้วย Supercritical Fluid Extraction (SFE)
- ให้บริการตรวจหาปริมาณสารสำคัญด้วย HPLC (ได้ผลภายใน 7 วันทำการ)
- ให้บริการสกัดสารสำคัญด้วยเครื่องสกัดแบบใช้ Alcohol และน้ำ ( Decoction )
News & Activities
กวาวเครือขาว
วิจัยพบ "กวาวเครือขาว" ใช้เป็น ฮอร์โมน ทดแทนให้สตรีวัยทองได้ แถมช่วยทำให้ช่องคลอดไม่แห้ง ทำให้หญิงวัยทองสามารถ มีอารมณ์ทางเพศ กลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง  แต่ห้ามทานติดต่อกันนานเกิน 2 ปี